इन्फोग्राफिक - Sk कौशल श्रमिकहरूले कामको 'अर्को' सामान्यमा सफल हुनु आवश्यक छ

NextMapping इन्फोग्राफिक - Sk कौशल कामदारहरूले कामको अर्को सामान्यमा सफल हुनु आवश्यक छ

टाढाको कामको उदय र भविष्यको हाइब्रिड मोडल काम गर्ने (रिमोट / इन-अफिस) को साथ हामी सबैले आफ्नो 'मानव' सीप वृद्धि गर्न आवश्यक छ।

यस इन्फोग्राफिकले अन्तर्दृष्टि र विकासको कौशल प्रदान गर्दछ श्रमिकहरूलाई आवश्यक कामको अर्को सामान्यमा सफल हुनको लागि।

इन्फोग्राफिक - Sk कौशल श्रमिकहरूले कामको 'अर्को' सामान्यमा सफल हुनु आवश्यक छ

आज इन्फोग्राफिक डाउनलोड गर्नुहोस्!