इन्फोग्राफिक - रिमोट टोलीहरूको नेतृत्व गर्न Lead नेतृत्व ह्याक्स

२०2030० सम्ममा teams०% टोली टाढाबाट काम गर्नेछन् - तपाईको कम्पनीले हाल टाढा टिम छ वा नेताहरूले टाढाको श्रमिकहरूलाई संलग्न गराउनको लागि विशेष रणनीतिहरू हुनु आवश्यक छ।

टाढाका कामदारहरूले टाढाको रूपमा काम गर्ने फाइदाहरू चाहन्छन् र उनीहरू टोलीको महत्त्वपूर्ण सदस्यको रूपमा समावेश भएको महसुस गर्न चाहन्छन्।

इन्फोग्राफिक - दूर दूर टोलीहरूको नेतृत्व गर्न 8 नेतृत्व ह्याक्स

आज इन्फोग्राफिक डाउनलोड गर्नुहोस्!