इन्फोग्राफिक - २०१ 10 को लागि शीर्ष १० लीडरशिप ह्याक्स

अधिकांश नेतृत्व अभ्यास जुन हामीलाई आज हामी भएको ठाउँमा पुग्यौं जहाँ हामीलाई कामको भविष्यको लागि हुनु आवश्यक भएको ठाउँमा पुग्दैन।

यो इन्फोग्राफिकले 2018 को लागी लागू लिडरशिप ह्याक्स प्रदान गर्दछ।

इन्फोग्राफिक - 10 को लागी शीर्ष 2018 नेतृत्व ह्याक्स

आज इन्फोग्राफिक डाउनलोड गर्नुहोस्!