इन्फोग्राफिक - नयाँ र 'अर्को' कामको सामान्य

इन्फोग्राफिक कामको नयाँ र अर्को सामान्य

पोस्ट-महामारी जीवन र कार्य वास्तविकता कस्तो भइरहेको थियो भन्दा धेरै फरक देखिदैछ। के तपाई तयार हुनुहुन्छ?

यो इन्फोग्राफिक दुबै तथ्या and्क र उपकरणहरू प्रदान गर्दछ तपाईंको सीपहरू बढाउनको लागि हाम्रो 'अर्को' कामको सामान्य अवस्थामा।

इन्फोग्राफिक - नयाँ र 'अर्को' कामको सामान्य

आज इन्फोग्राफिक डाउनलोड गर्नुहोस्!